Hakkımızda

TÜRKİYE’DE TÜM YÖNLERİYLE ATIK YÖNETİMİ - TÜRKTAY


Türkiye’nin ‘2053 Vizyonu’nda sürdürülebilir yeşil ekonomi kapsamında ‘atık yönetimi ve geri dönüşüm’de yer almaktadır.

Bu temelden hareketle düzenlenmeye başlanan ve Türkiye’de önde gelen, kurum ile kuruluşların 2010 yılından bu yana desteklediği TÜRKTAY'a, bu güne kadar başta; T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, T.B.M.M. Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, TBMM Çevre Komisyon Başkanı Erol Kaya, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı / Türkiye İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, TBMM Milletvekilleri, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanları, üst düzey yöneticilerle birlikte 500’den fazla konuşmacı katıldı.

TÜRKTAY'da atık yönetimi ve geri dönüşümün tüm yönleriyle ele alınması, bu alanlarla ilgili çalışmalara rehberlik edilmesi ve TÜRKİYE’nin sürdürülebilir kalkınma temelli, etkin bir atık yönetimine ulaşmasına katkı sunulması amaçlanmaktadır.

TÜRKTAY'ın hedef kitlesi atık ve geri dönüşüm kapsamına giren tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte; özellikle sanayi ağırlıklı üretim ve hizmet sunan sektörlerdir.


TÜRKTAY / BİLGİ

Kurucu Başkan: Türkay Özgür 

Yer: Ankara 

Kapsamı: Atık yönetimi, geri dönüşüm, döngüsel ekonomi, yeşil kalkınma ve çevre teknolojileri.

İçerik: Her yıl TÜRKTAY Platformu Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

Süre: 1-3 gün arasında değişmektedir.

Dil: Resmi dili Türkçe’dir.

TÜRKTAY Yürütme Kurulu: 11-19 kişiden oluşur.

Marka Sahibi ve Organizasyon: Grup E Yayıncılık Dan. Tur. Org. Tic. Ltd. Şti.
​​​​​​​
Katılım: Moderatörler / roportörler / konuşmacılar / dinleyiciler…
​​​​​​​
Destekçiler: Bakanlıklar, yerel yönetimler, stk’lar, özel sektör, medya…

TÜRKTAY'a bu güne kadar 500’den fazla konuşmacı katıldı.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii  Kayaklar Bakanlığı,  T.C. İç İşleri Bakanlığı,  T.C. Milli Savunma Bakanlığı, T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı katkı sundu.

Türkiye Belediyeler Birliği, Rekabet Kurumu başta olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş destek verdi.

Bu güne kadar 500’den fazla sunum yapıldı.

​​​​​​​Türkiye’de kendi alanında en önemli etkinlik olarak kabul ediliyor.