"Yeşil Ekonomi Yolunda Sıfır Atık"

Temmuz 2019 tarihli  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) kapsamında, sürdürülebilir çevre ve doğal kaynak yönetimi gereği bildirilen "Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre" başlığı altındaki Çevrenin Korunması temel hedefi "Çevre ve doğal kaynakların korunması, kalitesinin iyileştirilmesi, etkin, entegre ve sürdürülebilir şekilde yönetiminin sağlanması, her alanda...devamı...

10. TÜRKTAY PLATFORMU YÜRÜTME KURULU ANKARA'YA ÇIKARMA YAPTI...

Etkin bir atık yönetimiyle, enerjide ve hammaddede dışa bağımlılığın azaltılması, istihdamın artırılması, yeşil ekonominin güçlendirilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi gibi pek çok amacı gerçekleştirmeye katkı sağlamayı amaçlayan ve bu hedefler doğrultusunda on yıldır her yılın Ekim ayında düzenlenen Türkiyede Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli bu yıl 16-17 Ekim 2019'da Hilton-Sa Ankara'da düzenlenecek. Etkinlik öncesi 10. TÜR...devamı...